Naše mesto má nové informačné tabule

Informačná tabuľa patrí k významným komunikačným kanálom, ktorými město informuje svojich obyvateľov o dôležitých záležitostiach. V posledných rokoch mesta od týchto tabúľ upustila a presunula informačné centrum na internet. Avšak mestá, ktoré majú problém s úbytkom obyvateľstva a starnutím populácie sa k tabuliam musí vrátiť. Starší ľudia nevedia alebo nechcú používať internet, navyše často počítačom neveria. Preto aj do nášho mesta sa informačné tabule vrátili, a to na ulici Moskovskou k zastávke a Hlavné priamo pred radnicu. Môžete sa teda informovať o dôležitom dianí, o zasadnutí Mestskej rady a pod Je tomu tak podobne, ako by to fungovalo ako digitální úradné doska, ktorá je v dnešnej dobe pre obce veľmi sympatická.